Công ty đã tham dự Hội nghị trao đổi thông tin ngành nông nghiệp tại Hà Nội được chủ trì của Doanh nghiệp Nhật Bản. Từ chuyến thăm quan nông trại rau hữu cơ lần trước, có thể thấy rằng thị trường nông nghiệp Việt Nam đang phát triển rất nóng.

Đặc biệt, Hội nghị lần này còn có tư vấn từ những nhà chuyên môn về cách sử dụng phân bón, hay ứng dụng từ rác trong nông nghiệp,đồng thời giới thiệu những doanh nghiệp Việt Nam hiện đang sản xuất kinh doanh mặt hàng Organic, rau hữu cơ, với những hoạt động này Hội nghị trao đổi thông tin đã trở thành khoảng thời gian hữu ích.

Từ Hội nghị, Công ty nhận thấy không chỉ lĩnh vực nông nghiệp mà lĩnh vực vật tư nông nghiệp cũng đang phát triển nhanh chóng.